Vision "Hjerne & Hjerte"

Forretningsgrundlag
Akademisk Boldklub Gladsaxe er en professionel fodboldklub.

Akademisk Boldklub Gladsaxe fastholder og udvikler sin forretning via et forpligtende samarbejde med spillere, sponsorer, tilskuere/fans, medier, kommuner og andre interessenter, der ønsker at engagere sig i en positiv udvikling.

Akademisk Boldklub Gladsaxe udvikler egne spillere med henblik på deltagelse på 1. holdet og/eller salg til anden klub.

Akademisk Boldklub Gladsaxe skal drive en sund og værdiskabende forretning baseret på sponsorer, netværk, tilstødende forretningsområder, tilskuere/fans samt spillersalg.  I Akademisk Boldklub Gladsaxe sker talentudviklingen sideløbende med et fokus på spillernes uddannelse. Dette sker i et forpligtende samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner. Akademisk Boldklub Gladsaxe udvikler og driver tilstødende forretningsområder med henblik på at sikre et væsentligt tilskud til den sportslige sektor.

Profil
Profil som Akademisk Boldklub Gladsaxe:

Målrettet markedsføring mod uddannelsesinstitutioner, herunder involvering i drift af sportscollege og samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner.

Oprykning til Superligaen med den yngste trup nogensinde. Første skridt er oprykning til 1. Division, og så opbygge fra en solid basis.

Akademisk Boldklub Gladsaxe skal udvikle egne talenter, med fokus på og bistand til uddannelse. Akademisk Boldklub Gladsaxes politik er, at de unge skal gøre deres uddannelse færdig ved siden af fodbolden.

Økonomi
- Låneafvikling.
- Konsolidering - skal give budgetteret positivt driftsresultat.
- Større fokus på udvikling af Copenhagen Sport & Eventpark som for­­ret­ningsben.
- Konservativ investeringsstrategi.
- Større fokus på talentudvikling, herunder udskillelse som selvstændigt forretningsben, even­tuelt på baggrund af en ”profit center tankegang.”
- Udvikling af nye forretningsområder, som har synergi til de eksisterende.

Sport
Målsætning:
- På sigt oprykning til Superligaen med den yngste trup nogensinde.
- AB A/S skal via repræsentation på DBU’s ungdomslandshold, og via tiltag i lokalområdet gøre sig berettiget til en B licens
- AB A/S’ elitehold skal via talentudvikling præge toppen af sine respektive Divisionsturneringer

Kommunikation
Kommunikation af succeshistorier, herunder sportscollege og spillersalg. Akademisk Boldklub Gladsaxes partner netværk giver et kreativt, fremadrettet og offensivt bidrag til den enkelte sponsorvirksomheds drift.

Organisation
Akademisk Boldklub Gladsaxe skal ledes af en kompetent, visionær og forretningsskabende direktion og bestyrelse. Akademisk Boldklub Gladsaxe skal administreres af en daglig organisation, hvor medarbejderne har relevante kernekompetencer.

Vision
Akademisk Boldklub Gladsaxes vision ”Hjerne & Hjerte” har som målsætning på længere sigt at sikre oprykning til Superligaen med den yngste trup nogensinde. Motoren i visionen er at skabe hele mennesker ud af de unge sportsfolk. Med lige stor vægt på fodboldkunnen og boglige eller håndværksmæssige egenskaber.

Akademisk Boldklubs nye fodbold vision - ”Hjerne & Hjerte” handler om at søge tilbage til klubbens værdimæssige rødder. At få livet på og uden for fodboldbanen til at gå op i en højere enhed. Til gavn for både hjernen og hjertet. Så unge sportsfolk får driblinger, skruenøgler, brøker, konditionstest, fremmedsprog, erhvervserfaring, skudtræning, håndværk, videregående uddannelser og boldbesiddelse til at hænge sammen.

Arbejdet med det hele fodboldmenneske har blandt andet som målsætning at rykke op i landets bedste række med den yngste AB trup til dato.

Da oprykningen til superligaen glippede, gav det plads til en sund selvransagelse blandt alle AB’ere: hvad er det, som vi er bedre end de fleste til herude i Bagsværd? Svaret lå heldigvis lige for. Vi er Akademisk Boldklub. Vi er en fodboldklub, der interesserer os for at dygtiggøre mennesker. Ikke kun på grønsværen og til træning. Men i høj grad også uden for banen. Fodbold og uddannelse går hånd i hånd i AB. Hvad enten det er et håndværksmæssige eller boglige færdigheder. En god uddannelse smitter af på præstationerne på banen og vice versa. Uddannelse er et grundbegreb i AB. Og derfor har vi gjort det til omdrejningspunktet i vores nye vision – ”Hjerne & Hjerte”.

Uddannelsescertificering
AB er som konsekvens af strategien begyndt at strukturere og samle klubbens tilbud til medlemmerne, så balancen mellem det fysiske, håndværksmæssige og boglige bliver så rigtig som muligt. Herunder et allerede velfungerende samarbejde med Sports College Gladsaxe, hvor fodbold og skole kan gå hånd i hånd. Endvidere har klubben for nyligt sat signatur på en samarbejdsaftale med KEA – Københavns Erhvervsakademi, som er paraply organisationen for en lang række uddannelsesmuligheder af håndværksmæssig og boglig art. Fremover vil uddannelsesansvarlige AB’ere sikre, at spillerne får lejlighed til at dyrke det indre og ydre af hovedet i skøn forening.

Vores ambition er at nå en slags ”sports- og uddannelsescertificering”, for vores sportsfolk, og vi vil meget gerne gå forrest i Danmark for at sikre de unge fysisk og faglig ballast af højeste kvalitet.