Sports College Gladsaxe

Sports College Gladsaxe er attraktivt tilbud til dig, som har ambitioner med og talent for din idræt, og som gerne vil udvikle dine sportslige og boglige færdigheder samtidig. Sammen med idrætten tilbyder vi:

- 10. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium
- En 3-årig almen studentereksamen (STX) på Bagsværd Kostskole og Gymnasium
- En 2-årig uddannelse indenfor handels- og kontorområdet (HG) på CPH West - Ballerup
- En 3-årig uddannelse på handelsgymnasiet (HHX) på CPH West i Ballerup
- HF og HF-enkeltfag på VUC Lyngby, sammensæt din uddannelse, som du vil.
- KTS - Københavns Tekniske Skole, sammensæt din uddannelse, som du vil.
- Borupgaard Gymnasium - 3-årig almen studentereksamen (STX)
- 10.klasse-centret i Gladsaxe - Vis du vil...

På Sports College Gladsaxe lever du som en eliteidrætsudøver. Du får både intensiv træning i din favorit sportsgren og bliver en del af et helt særligt sportsligt og socialt fællesskab.

Baggrund og visioner:
Sports College Gladsaxe er etableret i 2006 for at give unge sportsudøvere mulighed for at kombinere en solid uddannelse med deres sport på eliteniveau.

Initiativtagerne bag Sport College Gladsaxe er Akademisk Boldklub A/S, Bagsværd Roklub og Foreningen Gladsaxe Håndbold. Efterfølgende er AB Tennis tilknyttet Sports College.

Visionen med Sports College er at fremme unge sportsudøveres
personlig udvikling inden for de respektive sportsgrene som udbydes samtidig med, at eleverne styrkes uddannelsesmæssigt og menneskeligt.

Sports College Gladsaxe er beliggende i Gladsaxe i grønne omgivelser tæt ved Bagsværd Sø og Hareskoven - kun 10 km fra København centrum. Vi benytter det elitemiljø, som er i nærområdet med moderne faciliteter til de sportsgrene som Sports College udbyder.

Vi giver dig mulighed for at teste en hverdag i et semi-professionelt miljø, sammen med idrætsudøvere fra flere sportsgrene. Her stiller vi de krav, som dine omgivelser forventer af dig som elite idrætsudøver. Samtidigt lover vi dig oplevelser og venner for livet. Målsætningen med Sports College er at udvikle dig personligt – menneskeligt, uddannelsesmæssigt og indenfor din valgte sportsgren.

Personlig udvikling:
Vi lægger stor vægt på, at din udvikling får optimale vilkår under opholdet på Sports College Gladsaxe. At du har det godt og trygt og at dit ophold bliver lærerigt. Du lærer at strukturere din hverdag og arbejde målrettet og ansvarsbevidst. På den måde er du godt rustet til fremtiden - uanset hvilke fremtidsplaner, du har som idrætsudøver og uanset hvilket erhverv, du gerne vil arbejde med i fremtiden.

Vi har særligt fokus på tre punkter, men med følgende prioritering:

Din idræt
Først når din trivsel og din uddannelse er på sporet, kan du fokusere på at udvikle dig indenfor den idrætsgren, som du har valgt.

Din trivsel
Det vigtigste er, at du har det godt i hverdagen, trives på college og indgår 100 % i det sociale fællesskab.

Din uddannelse
Vi stiller krav om, at du passer skolen og dine lektier, så du får en solid og god uddannelse.

Når du starter på Sports College lægger vi, på baggrund af dit nuværende niveau og personlige mål, et individuelt program for dig. Programmet lægges i fællesskab med dig, dine forældre og den ansvarlige for din idrætsgren. På den måde kan vi i fællesskab, gennem hele opholdet, følge op på din plan og milestones, så du kan nå din egen målsætning.

Optagelsesproceduren på Sports College er baseret på en individuel vurdering af den enkelte elev mht. skole, idræt og personlighed. En tilmelding til Sports College Gladsaxe er derfor ikke lig med en optagelse.

Struktur:
På Sports College Gladsaxe kan du enten blive optaget på Grund College eller Videregående College.

Grund College:
Grund College optager elever, som ønsker et etårigt grundforløb. Grund College består af 10. klasse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium eller 10.klasse-centret i Gladsaxe kombineret med den valgte idrætsgren. Hvis du er elev på Grund College, har du din dagligdag på skolen og deltager udelukkende i den individuelle eliteundervisning på Sports College Gladsaxe.

Videregående College:
Videregående College optager elever, som ønsker en treårig gymnasieuddannelse. I samarbejde med Bagsværd Kostskole og Gymnasium og mange andre uddannelsesinstitutioner (se vores samarbejdspartnere øverst) tilbyder Sports College Gladsaxe dig en 3-årig gymnasieuddannelse kombineret med din valgte idrætsgren på højeste niveau. Du har din dagligdag på gymnasiet, og du deltager udelukkende i den individuelle eliteundervisning på Sports College Gladsaxe. Gymnasiet giver dig fri til at passe din morgentræning tirsdag og torsdag kl. 08.00-09.30

Forudsætninger:
Gymnasieforløbet hos os er et ganske normalt forløb, men dog med den forskel, at vi hver uge tilbyder dig min. tre timers træning på Sports College, som er tilpasset din uddannelse. Timerne på Sports College bliver lagt ind i dit skema. Din praktiske træning ligger altså altid først på dagen, så du kan følge klubtræningen uden at blive fysisk overbelastet.

For at blive optaget skal du først og fremmest opfylde optagelseskravene til gymnasiet. Du skal have en sund indstilling til skolearbejdet. Din skole skal med andre ord komme i første række.

Vi forventer herefter, at du er en seriøs idrætsudøver på eliteniveau. At du har en positiv indstilling, fightervilje og en stor lyst til at blive endnu bedre. Samtidigt skal du kunne planlægge din tid, da du også skal kunne træne med din klub i eftermiddags - og aftentimerne.

Vi vil arbejde målrettet for, at du træffer kvalificerede valg om din fremtidige uddannelse, dit erhverv og din idrætskarriere. Derfor laver vi ved skoleårets start en personlig udviklingsplan sammen med dig.

Idrætsundervisningen på Sports College Gladsaxe foregår på højeste niveau, og vi hjælper dig med at nå dit maksimale og forløse dit talent.

Fælles for alle elever er, at I har min. 3 timer med individuel træning hver uge fordelt på 2 x 1,5 timers undervisning i din valgte idrætsgren.

Hjemmeside:
www.sportgladsaxe.dk

Kontaktoplysninger:
Ønsker du yderligere informationer, så kontakt os på tlf.: 39 57 62 08 

Med venlig hilsen,

Sports College Gladsaxe