Christensen Kjærulff

Endnu en ny partner har tilsluttet sig vores fantastiske netværk. Christensen Kjærulff har tilsluttet sig, og har et forretningsområde, som dækker over revision samt økonomisk og skattemæssig rådgivning til primært ejerledede virksomheder. Deres udgangspunkt er, at kunderne skal have en tæt kontakt med den ansvarlige partner gennem hele forløbet.

De arbejder i afdelinger, som typisk består af 2-3 partnere og en række medarbejdere med forskellige kompetencer indenfor deres kerneområder. Samtidig er medarbejderne på forskellige uddannelsestrin. Det er et led i at nå målsætningen om, at hver afdeling kan løse alle typer af almindeligt forekomne opgaver.

Christensen Kjærulffs medarbejdere spiller en vigtig rolle for dem og kunderne, så de arbejder ud fra en flad struktur, der giver hvert enkelt muligheden for at tage ansvar og have indflydelse på opgavernes løsning. De større opgaver bliver løst, ved at samarbejde med andre på tværs af organisationen.

Vi byder Christensen Kjærulff velkommen i klubben!