Circle K

Circle K opererer mere end 300 service stationer (ubemandet/bemandet) i Danmark (ekskl. INGO), der er underlagt flere centrale regelsæt herunder ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker” og diverse bekendtgørelser om miljøsikring (fx benzintankbekendtgørelen).

Alle stationer er udstyret med dampretur ved brændstoflevering og elektronisk overvågning af produktbeholdninger, der hindrer overfyldninger og giver alarm i tilfælde af lækage. Butikkerne er via alarmer, videoovervågning etc. i vidt omfang sikret mod kritiske hændelser (fx mod indbrud, tyveri og røveri).

Pumper og tilhørende teknisk udstyr serviceres og verificeres løbende af Doms, der er den førende service virksomhed på området i Danmark.
Doms fungerer ligeledes som døgnvagt for vedligehold og kan således kontaktes i tilfælde af pludseligt opståede hændelser og vil tage nødvendig aktion.
Personalet på stationerne udfører dagligt faste procedurer, der skal forebygge kritiske hændelser og er uddannet til at håndtere disse hændelser, såfremt de måtte opstå (fx spild og røverier).

Driften af service stationerne er organisatorisk placeret i Retail Operationen.