Cobblestone Facility Service A/S

Rent skifter navn

Vi ændrer navn til Cobblestone Facility Service. Det skal være lettere for kunderne,
også de udenlandske, at forstå, hvilke service vi tilbyder.
Sidste år i november indgik Rent et samarbejde med Administrationshuset og vi flyttede
sammen på vores nuværende adresse.

Voksede fra firmanavn
”Navnet Rent har bragt os langt, men det er ikke længere dækkende for den brede vifte af
ydelser, vi leverer og den meget moderne, kommercielle og udviklingsorienterede tilgang, vi har. Vi er ganske enkelt vokset fra det. Og så betyder navnet noget andet på engelsk for vores udenlandske kunder.

Vi ændrer alle navn
Samtidig med navneskiftet ændrer virksomhedens selskaber også navn inden for
ejendomsadministration, facility management, ejendomsservice og byggeteknisk rådgivning. Fremover vil rengørings- og viceværtsfunktionen fungere under navnet ”Cobblestone Facility Service”, mens de driftsrelaterede indkøbs- og rådgivningsfunktioner kommer til at hedde ”Cobblestone Facility Management”.
Søsterselskabet Plan 1 Byggerådgivning, med ca. 25 arkitekter og ingeniører, får ekstranavnet ”Cobblestone Architects”. Heimdal Nordic, der leverer corporate finance services samt låneadministration til det nordiske marked, tilføjes ”Cobblestone Financial Services”.

Ejendomsadministrationen kommer til at hedde Cobblestone Property Management.
Cobblestone signalerer nytænkning. Valget af navnet Cobblestone er langt fra nogen tilfældighed. ”Cobblestone betyder brosten, hvilket er meget rammende, når man som Administrationshuset kommer fra stenbroen og har stærke rødder i de københavnske brokvarterer. Med hamskiftet vil vi desuden gerne udtrykke, at vi tænker innovativt, udfordrer det bestående og skubber grænserne i en generelt konservativ branche.

Ejendomsinspektion:
Ud over løsning af egentlige viceværtopgaver bistår Cobblestone Facility Service også med en ejendomsinspektørydelse.

Ordningen tilbydes både hvor, vi allerede løser ejendomsservice- og viceværtopgaver, og på ejendomme hvor man har ansat egen vicevært eller har en anden leverandør af disse ydelser.

Vores inspektørordning omfatter en årlig gennemgang af ejendommen sammen med bestyrelsen og/eller vicevært med henblik på opfølgning på den eksisterende vedligeholdelsesplan samt løbende årligt budget for renovering, drift og vedligehold. Efter endt gennemgang udarbejdes et kort referat af det observerede og en ajourføring af foreningens vedligeholdelsesplan.

En gang årligt gennemgår inspektøren ejendommens drifts- og serviceaftaler med henblik på kvalitet og økonomioptimering. Serviceaftalers udførelse og omfang kontrolleres to gange årligt.

Løbende tilsyn og kontrol:
Vores ejendomsinspektør kan dertil både fører tilsyn med ejendommen og viceværten og udgøre en faglig sparringspartner og støtte for viceværten - alt efter ejendomsejers ønske og behov.

Tilsyn med håndværkere foretages som udgangspunkt af ejendommens vicevært, men inspektøren kan bistå via stikprøvekontrol med udført arbejdes kvalitet og priser og kan tilkaldes ved særlige sager og når den lokale vicevært kommer til kort.

Såfremt det ønskes, sørger vi også for, at der føres journal for ejendommens drift og forbrugsmålere samt opbevaring og fremsendelse af materialet til energikonsulent. Vi tilbyder desuden udarbejdelse af energimærker til konkurrencedygtige priser.

Rengøring med kvalitet sikrer stabil drift
Cobblestone Facility Service tager sig også af den daglige rengøring i institutioner, kontorlokaler og produktionsfaciliteter.

Til læger og tandlæger tilbyder vi klinikrengøring, der honorerer særlige krav til hygiejne og procedurer.

Med høj faglighed og systematisk kvalitetskontrol udfører Cobblestone Facility Service rengøring af renrum indenfor medicinal- samt biotekindustrien, hvor grundig og veldokumenteret rengøring af klassificerede områder er en forudsætning for kontinuerlig drift og stabilitet i lukkede og sterile produktionsmiljøer.

  • Adresse:Gammel Køge Landevej 57
  • Postnr / by:2500 Valby
  • Telefon:61 30 39 90
  • Url:www.rent.dk