Christensen Kjærulff

Hos Christensen Kjærulff dækker vores forretningsområde over revision samt økonomisk og skattemæssig rådgivning til primært ejerledede virksomheder. Vores udgangspunkt er, at vores kunder skal have en tæt kontakt med den ansvarlige partner gennem hele forløbet.

Vi arbejder i afdelinger, som typisk består af 2-3 partnere og en række medarbejdere med forskellige kompetencer indenfor vores kerneområder. Samtidig er medarbejderne på forskellige uddannelsestrin. Det er et led i at nå målsætningen om, at hver afdeling kan løse alle typer af almindeligt forekomne opgaver.

Vores medarbejdere spiller en vigtig rolle for os og vores kunder, så vi arbejder ud fra en flad struktur, der giver hvert enkel muligheden for at tage ansvar og have indflydelse på opgavernes løsning. De større opgaver bliver løst, ved at samarbejde med andre på tværs af organisationen.

Værdigrundlag
Personligt engagement – både fagligt og menneskeligt – er vores motivationsfaktor og drivkraft.

Vi vægter tætte relationer til vores klienter og andre interessenter højt, fordi vi ønsker at få en bedre forståelse for, hvordan vi bedst løser en opgave.

Samtidig vil den tætte relation i kombination med vores professionelle rådgivning og sparring, skabe et helhedsperspektiv for klienterne, som indikerer, at vi kan dække deres behov fuldt ud.

  • Adresse:Store Kongensgade 68
  • Postnr / by:1264 København K
  • Telefon:29 24 19 60
  • Url:www.ck.dk