Ny Talentchef for Akademiet

Patrick Birch Braune overtager ansvaret for vores U13-1 - U19-1 hold. Patrick er en person som kender klubben indefra og har arbejdet med alt fra vores U7-hold til U19-1. Han er uden tvivl en kulturbærer, som har haft stor indflydelse på talentarbejdet i AB igennem mange år. Derfor gav det god mening for klubben, at bede Patrick Birch Braune om at varetage ansvaret omkring Talentarbejdet, og sikre en grøn tråd.

Talentudvikling er en del klubbens DNA og vi er opsatte på, at blive ved med skabe morgendagens stjerner. Vi har en stor del spillere på vores 1. senior og ude i Europa, som er et produkt af vores talentudvikling.

Værdier og kultur skal italesættes og formaliseres endnu mere. Den proces er sat i gang og der skal der arbejdes endnu mere i dybden med.

I samme moment er vi rigtig glade for at byde Kim Rasmussen velkommen tilbage. Kim kommer til at varetage T+ træner / ungdomsudviklingstræner gerningen. Kim overtager Patricks tidligere opgaver omkring U13-U15. Det har været en prioritet for klubben at få en ekstra resurse ind som kan komme tættere på holdene. Vi har nogle dygtige trænere og spillere på holdene, der skal sparres, nørdes og udvikles.