Indkaldelse til generalforsamling i AB A/S

Generalforsamling i AB A/S - mødestart kl. 19.00

Tidspunkt:  Torsdag den 30. juni 2022 kl. 19.00 OBS. ændret mødestart!
Sted:           AB’s lounge - Gladsaxe Stadion
Hvem:         Udelukkende aktionærer samt indbudte kan deltage

Dagsorden:

  1. Præsentation af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
  3. Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
  4. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 Bestyrelsesformand Torben Oldenborg