AB A/S har hjemsendt alle medarbejdere

Alle AB´s anlæg og træningsfaciliteter har i længere tid været lukket helt ned. Kommende kampe er aflyst og arrangementer er ligeledes aflyst i hobetal. AB A/S har sammen med Akademisk Boldklubs Moderklub gjort alt hvad man kan forlange for at undgå smittefare i alle de forgangne uger

På dette grundlag har AB A/S d.d. besluttet formelt at sende hele spillertruppen, trænerstaben samt administrationen hjem, foreløbigt på ubestemt tid grundet Coronasmittefaren

Vi er heldigvis ikke bekendte med, at nogen fra AB´s spillertrupper eller administration er eller har været smitteramte

Trepartsaftalerne er et kærkomment tiltag fra folketingets side, som vi ikke kan rose nok i denne svære situation som alle fodboldklubber befinder sig i lige nu. Disse puljer vil AB naturligt også søge kompensation fra, hvilket medfører at vi dermed kan undgå afskedigelser grundet Coronavirussen

Dette indebærer, at vores trænertrup nu er helt og aldeles fritstillet til udelukkende selvtræning uden træningsprogrammer eller instruktioner fra klubbens side. Vi overholder alle regler og anbefalinger fra myndighedsside ved udelukkende at opfordre spillerne til frivillig selvplanlagt træning helt uden for AB´s regi. Samtidigt skal spillerne og personale i hjemsendelsesperioden undgå både at give interviews samt i øvrigt at optræde i noget AB regi

Klubbens administration, har begrænset arbejde, i mangel på kampe, aktiviteter, samt ikke mindst aflyste arrangementer og events grundet Coronavirus. Derfor er hjemsendelse her kort og godt et spørgsmål om at undgå afskedigelser

”Både vores spillere, trænerstab samt øvrige medarbejder har vist en særdeles stor forståelse for at dette skridt har været nødvendigt. Det er vi rigtigt glade for. Disse livgivende kompensationsordninger, som Folketinget har vedtaget at vi nu kan få adgang til, er vi ligeledes dybt taknemmelige for”

”Vi har ligeledes fået mange opmuntrende tilkendegivelser fra både vores partnere og fans, som jo også berøres af denne fodboldpause. Disse opmuntringer vil jeg gerne her kvittere for, disse luner i en meget svær tid”

”Som situationen er lige nu, og ikke mindst pga. det nu aflyste EM, har vi stadig en tro på og en forventning om, at man finder plads til at alle turneringens kampe når vi slippes løs igen” slutter AB´s bestyrelsesformand Torben Oldenborg.

Al nødvendig henvendelse til administrationen under nedlukningen kan stiles pr. mail til bestyrelsesformand Torben Oldenborg - to@oldenborg.dk  

Vi ses på den anden side…