Social ansvarlighed

Social ansvarlighed i Akademisk Boldklub Gladsaxe

I Akademisk Boldklub Gladsaxe arbejder vi aktivt for at inddrage alle interessenter omkring klubbens mange aktiviteter. Vi tager i fælleskab med frivillige, klubbens elite- og amatørspillere, sponsorer, kommunen og ikke mindst ABs fans, et socialt ansvar inden for tre overordnede områder:

Frivillighed
Til hver hjemmekamp yder mange frivillige en stor indsats, så vores klub kan udvikle sig på mange parametre. Vi har en vision om at skabe et miljø, der bygger på sammenhold og giver mulighed for personlig udvikling. De stærke frivillige kræfter er nødvendige, og derfor værner vi om dem og sørger for, at alle uanset ansvarsområde føler sig værdsat.

Fælleskab
I Hovedstadsområdet – et område hvor antallet af fodboldklubber er stort – betyder det særligt meget, at vi i Akademisk Boldklub Gladsaxe arbejder for at skabe et godt fælleskab og netværk omkring vores sponsorer samt støtter projekter og arrangementer. Desuden har vi siden 2011 arbejdet med 'Klubfællesskabet', som er et talentudviklingssamarbejde med klubber i og omkring Gladsaxe Kommune.

Vision og fremtid
Visionen for Akademisk Boldklub Gladsaxe bygger på, at 'Hjerne & Hjerte' skal udvikles sammen. Det er relevant for unge idrætstalenter at få livet på og uden for banen til at gå op i højere enhed. Dette er blandt andet en mulighed i kraft af samarbejdet med Sports College Gladsaxe og andre uddannelsesinstitutioner, så balancen mellem træning, det boglige og det håndværksmæssige kan gå hånd i hånd.


Hvem støtter vi?
I AB ønsker vi at skabe gode oplevelser og glæde hos alle. Derfor støtter vi selvfølgelig formål, der brænder for at hjælpe udsatte familier og børn.

Oplevelsesbanken.dk
Oplevelsesbanken har siden 2010 samlet oplevelser i en bank, hvor organisationer der arbejder med udsatte børn, har mulighed for at henvende sig hvis de ønsker at give deres brugere en god oplevelse. Oplevelsesbanken formidler oplevelser til fattige, socialt udsatte børn og unge under 18 år, men har samtidig fokus på også at kunne tilbyde arrangementer der støtter op om de vigtige forælder-barn-forhold.

I AB er vi meget stolte over samarbejdet med oplevelsesbanken, og de oplevelser vi har mulighed for at bidrage med her på Gladsaxe Stadion.

Julekomitéen i Gladsaxe
Julekomitéen i Gladsaxe drives af frivillige kræfter, der hvert år sørger for at nødstedte familier i Gladsaxe Kommune kan få en god jul med, så vidt muligt, alt hvad der hører med af pakker og julemenu. I Akademisk Boldklub finder vi det vigtigt at tage ansvar for og værne om borgere i lokalområdet og støtter derfor gerne med billetter til hjemmekampe på Gladsaxe Stadion.

Foreningen For Udsatte i Danmark
Foreningen For Udsatte i Danmark er en frivillig forening, der indsamler midler for at kunne lave arrangementer, vejledning og støtte til mennesker i Danmark, som lever under særlige vilkår og behov. Akademisk Boldklub har støttet foreningen siden 2013 og forærer fribilletter til alle hjemmekampe, så der er rig mulighed for at benytte tilbuddet om en tur på Gladsaxe Stadion.


Udvalgte projekter
Ud over de faste projekter, som vi støtter hvert år, finder vi også et andet socialt projekt, typisk i udlandet, som vi støtter med fodboldudstyr. AB er ikke i en position, hvor det er muligt at støtte organisationer økonomisk, men derfor finder vi det stadig vigtigt, at bidrage med det vi kan, til folk i mindrebemidlede lande. Vi har derfor blandt andet støttet disse projekter:

FRCCF - Foundation for Romanian Children, Community and Family
I april 2013 donerede AB fodboldudstyr til FRCCF, som er et projekt, der støtter udsatte og forladte børn, så de kan vokse op i et sikkert familiemiljø og få den uddannelse og sikkerhed, de behøver for en sikker opvækst.

SLDS – Sierra Leone Danish Society
Foreningen har til formål at skabe en konstruktiv dialog mellem Danmark og Sierra Leone – med henblik på udviklings- og hjælpearbejde i Sierra Leone. Foreningen fokuserer på at skabe gode forhold for børn og ung - blandt andet gennem uddannelse. AB sendte i 2014 brugt fodboldudstyr til Sierra Leone.

RP92 – Rumæniensprojektet af 1992
Projektet kører to gange årligt gavepakker, fødevarer samt tøj til børnehjem, bedstemødre og venskabsfamilier i Banatprovinsen. AB støttede projektet med fodboldudstyr samt billetter til hjemmekampe, da de romænske børn var på besøg i Danmark.


Andre initiativer 
AB har deltaget i 'Giv racismen det røde kort' kampagnen. Kampagnen har til formål at bekæmpe racisme og diskrimination inden for sport og i samfundet generelt samt at sprede information og viden om det positive ved mangfoldighed. 

Scleroseforeningen har samlet ind på Gladsaxe Stadion. Scleroseforeningen finansierer størstedelen af den forskning, der er i Danmark, og derfor vil alle bidrag, store som små, give flere muligheder for at komme sygdommen til livs.