isaac production

isaac er et kreativt filmkollektiv med rødder inden for reklamebrancen, og arbejder med flere forskellige former for film; Dokumentarfilm, portrætter, musikvideoer og reklamer. Fælles for dem alle er, at de arbejder med en æstetisk motiveret billedside, der på visse punkter adskiller sig fra den gængse portræt- og reklamefilm og dens normer, men samtidig understøtter og komplementerer fortællingen således at en reklame ikke nødvendigvis opfattes som en reklame, men snarere en æstetisk visualiseret fortælling, man har lyst til at se til ende. 

I samabejde med dig vil vi visualisere og realisere dine ønsker og behov.